Select Page

Företagsanpassade kurser i kommunikation, effektivitet mfl ämnen

Skräddarsydd dina kurser efter dina behov
KURSERKUNSKAPSTIPS

Chefens samtal och möten

Har era chefer de kunskaper och förutsättningar som krävs för ett effektiv arbete?

  • Vad karaktäriserar skickliga kommunikatörer
  • Retorik och kommunikation för ett tydligt ledarskap
  • Olika kommunikationsstilar

Skräddarsydd kurs

b

Diplom

Du bestämmer datum

Du bestämmer plats

Har era chefer de kunskaper och förutsättningar som krävs för ett effektiv arbete?

Varje dag är full av olika möten och samtal. Långt ifrån alla av dem är effektiva eller ens meningsfulla. Denna utbildning ger varje chef ett batteri av olika sätt att kommunicera och strukturera alla dessa tillfällen. Målet är tidsvinster och stärkt ledarskap.

Varje deltagare får vidareutveckla din egen kommunikationsstil och tillämpa den i olika samtal och möten i ditt ledarskap. Ni lär er att hålla svåra samtal, ge kritik och lämna negativa besked, men också att ta tillvara vad som kommer ut av möten och att följa upp överenskommelser. Dessutom får ni en praktisk dokumentation som gör era förberedelser för olika samtal och möten effektivare.

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Utbildningsprogram – exempel

Vad karaktäriserar skickliga kommunikatörer

Retorik och kommunikation för ett tydligt ledarskap

Olika kommunikationsstilar

Samtalstekniker som ger resultat

Så lyckas du med olika typer av samtal

Speciellt om kommunikation vid svåra samtal

Effektiv informationsspridning – undvik rykten, oro och dålig stämning

Att förbereda och genomföra effektiva möten

Hur får man alla med sig i svåra beslut?

Års erfarenhet

Deltagare

Genomförda kurser

Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

Fråga efter offert

Bolla kursbehov kostar inget...
beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

Ett kort samtal per telefon ...
...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

Du får ett förslag med omfattning och prislapp
Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

 

Vi förbereder och anpassar

Om vi går vidare...
...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

Förstudie: Förberedande frågor
Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

 

Själva kursen och efterarbete

Själva kursen
Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
* Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
* Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
* Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
2. vi använder exempel från er verklighet
3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

Mycket meriterade och engagerade utbildare

Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

 

Jag vill veta mer

[formlift id=”3460″]